رسانه فروردین مبلغ محدودی دلار paypal در اختیار دارد و با استفاده از آن خدمات زیر را با نرخ 10% زیر نرخ بازار انجام میدهد:

  • فروش دلار Paypal
  • پرداخت های آنلاین با حداقل مبلغ 100 دلار با استفاده از Paypal

برای اطلاع بیشتر و یا سفارش با آدرس زیر تماس بگیرید: paypal—at—farvardin.net